kuželky na Rybářské 1052, Ivančice
Hledat
Navigace: KK Réna Ivančice > Pravidla kuželek

Pravidla kuželek

 

Sportovně technické předpisy kuželkářského sportu

v souborech ke stažení se změnami 2019

Obsah:

Pravidla kuželkářského sportu

Soutěžní řád kuželkářského sportu

Sportovní a disciplinární řád ČKA

Registrační řád ČKBF

Registrační a přestupní řád ČKA

Technické předpisy ČKA

Směrnice České kuželkářské asociace

Přílohy

Nejdůležitější změny

Novela Sportovně-technických předpisů

Po téměř roční diskuzi schválil VV ČKA novelu předpisů. Tomuto kroku ještě předcházela zásadní novela Registračního řádu ČKBF, schválená prezidiem ČKBF, která byla zásadní pro část změn v kuželkářských předpisech. V tomto článku zmíním hlavní změny.

Registrace (Registrační řád ČKBF a Registrační a přestupní řád ČKA)

Úplnou novinkou je to, že byla zrušena povinnost mít registrační průkaz. Hráč může prokázat svou totožnost jiným průkazem (např. občanským, řidičským, pasem apod.). Samozřejmě možnost si nechat vystavit registrační průkaz zůstává, průkaz bude mít platnost 10 let (mládež 5 let), jeho vystavení bude stát 50 Kč, ovšem neopravňuje hráče automaticky k soutěžním startům. Pro hráče, kteří reprezentují ČR, hrají mezinárodní poháry a jiné mezinárodní soutěže bude průkaz i nadále nutný. Podobně pak pro žáky, kteří ještě nemají vlastní občanský průkaz. Pro ty, kteří nechtějí ukazovat své osobní doklady, lze doporučit, aby si nechali průkaz vystavit.

Ke startu v soutěžích bude hráče opravňovat tak jako dosud úhrada členského příspěvku. Po diskuzi se zástupci klubů a na Výkonné radě byla schválena výše členského příspěvku 200 Kč na soutěžní ročník, s tím, že VV ČKA se zavázal vracet polovinu této částky zpět krajům. Výběr příspěvku bude probíhat prostřednictvím mateřských oddílů přes evidenci na webu ČKA, případně standardním příkazem dle pokynů sekretariátu ČKA. Oddíl uhradí vždy celou sumu za všechny hráče najednou, a to před zahájením soutěží. Start hráče, který nemá uhrazen členský příspěvek, je tak jako dosud neoprávněný a bude anulován, včetně dalších následků.

Hráči s dosud platným průkazem budou mít zaplaceny své členské příspěvky do konce platnosti stávajícího registračního průkazu. Aby se mohli zapojit do soutěží ČKA po skončení platnosti průkazu, musí si poprvé zaplatit členské příspěvky v tom soutěžním ročníku, ve kterém platnost jejich stávajícího registračního průkazu končí. Toto přechodné období bude trvat 4 roky.

Registrace hráče se pozastavuje po 5 letech, během kterých hráč neuhradil členské příspěvky. Uhrazením příspěvku v tomto období se registrace obnovuje a hráč může opět startovat.

Zásadní změny prodělal také způsob výpočtu odstupného, který se výrazně zjednodušil a záleží na průměru z průměrů hráče, kterého dosáhl v uplynulém soutěžním ročníku. Zásadní je základní hodnota hráče, kterou stanovil VV ČKA pro nadcházející období na 20 000 Kč. V této souvislosti musím znovu apelovat na představitele oddílů, aby s hráči uzavírali hráčské smlouvy a v nich se dohodli na podmínkách případného přestupu. Tím se předejde řadě možných nedorozumění a ubude zlé krve.

Více najdete v Registračním řádu ČKBF a Registračním a přestupním řádu ČKA.


Zrušení soupisky pro potřeby ČKA u interligových družstev

Toto bylo docela kontroverzní téma a VV ČKA nemohl dlouho dospět k závěru. Důvodem tohoto kroku byla zejména skutečnost, že tato soupiska rozhodně neplnila svůj účel. Tato úprava se promítla do několika ustanovení STP a důležité je zejména zrušení odstavců 5 a 6 čl. 16 Pravidel. Starty hráčů v Interlize se nebudou nijak počítat a omezovat. Dlužno dodat, že jsme si jednoznačně vědomi, že tento krok bude řadou ligových, ale i neligových oddílů přijímán hodně nelibě. Proto VV rozhodl, že toto zrušení bude v jakémsi testovacím režimu a jeho případný dopad bude po roce důkladně vyhodnocen, a to jak z hlediska našich soutěží, tak samozřejmě i z hlediska interligových družstev.


Změny v Pravidlech

Další změny v Pravidlech už jsou víceméně drobné. Pro žáky byla ustavena možnost (nikoliv povinnost) hrát své soutěže koulí o průměru 14 cm (tato koule dosud nebyla u nás „uzákoněna“) a podobně dorostencům koulí o průměru 15 cm.

V čl. 15 Hostování byl upraven text tak, aby bylo zcela jasné, že dorostenec může zároveň hostovat pro soutěže dospělých do jednoho oddílu a pro soutěže dorostu do jiného oddílu.

Žactvo může nově absolvovat 160 hodů za den. Výsledkem je sprint na MČR se nyní může hrát na obvyklých 2×20 hs.

Formální úpravy byly provedeny o povinností družstev (čl. 35–37). Zásadní změna je sejmutí povinnosti zajistit ubytování soupeři a rozhodčímu z domácího družstva. Tato praxe se ovšem v dnešní době již v podstatě nepoužívá, takže to je pouze přizpůsobení předpisů realitě.


Změny v Soutěžním řádu

Zde jsou změny relativně malé. Ruší se tzv. Výměna či Technické střídání v nejvyšších soutěžích, neboť NBC již tento, z našeho pohledu nepříliš povedený postup, již striktně nevyžaduje.

Při střídání je nově možné zastavit čas, optimálně na všech drahách.

Zavádějí se v souladu s NBC střídací karty, jejichž vzor je v novele STP v příloze (č. 14).

Mění se počítání žlutých karet ve sprintu a v tandemu.

Zásadní změna je, že rozhazování „Sudden Victory“ v tandemu je nově na 4 hody, což je jistě přece jen o něco spravedlivější.


Závěrem

VV ČKA je jasné, že zejména zůsob registrace bude provázen spoustou dohadů a nejasností. Proto Vás prosíme o trpělivost. V tuto chvíli úhrada za hráče, kterým vyprší platnost průkazu vysloveně nehoří a je potřeba ji provést cca do konce prázdnin. Hráči, kteří si budou chtít nechat vystavit registrační průkaz, samozřejmě mohou o vystavení požádat již teď. To s úhradou členských příspěvků tak úplně nesouvisí, ale samozřejmě je možné to učinit najednou.

V případě jakýchkoli nejasností se můžete samozřejmě na nás obrátit.

Hanuš Slavík
Předseda STK ČKA

 
© kcrenaivancice.netstranky.cz - vytvořte si také své webové stránky